Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań
tel. 618568900, fax. 618536676
amuz@amuz.edu.pl, www.amuz.poznan.pl

Skok do góry [g]