Niezależne Zrzeszenie Studentów UAM w Poznaniu

ul. al. Niepodległości 26/1, 61-714 Poznań
tel. 61 829 39 08, nzs-uam@nzs-uam.poznan.pl, www.nzs-uam.poznan.pl

Skok do góry [g]