Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań
tel. 618327776, fax. 618327776
rekrutacja@wseit.edu.pl, www.wseit.edu.pl

Misją Uczelni jest stałe świadczenie wysokiego poziomu nauczania zmierzającego do wykształcenia wykwalifikowanych specjalistów z zakresu: fizjoterapii, technik dentystycznych, kosmetologii i pedagogiki.

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii została utworzona w lutym 2005 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji i Sportu.

Uczelnia powstała na bazie Wielkopolskiej Szkoły Medycznej, korzystając z tradycji i doświadczenia w kształceniu techników fizjoterapii, techników masażystów, techników farmacji, terapeutów zajęciowych i techników dentystycznych. Znakomita kadra dydaktyczna, którą tworzą najlepsi wykładowcy i praktycy, przyczyniły się do dynamicznego rozwoju Uczelni i osiągnięcia wielu sukcesów w edukacji.

Dotychczasowa działalność przyczyniła się do uzyskania dobrej opinii o Uczelni wśród studentów i pracodawców. WSEiT jest postrzegana jako specjalistyczna Uczelnia, której ambicją jest znalezienie się na listach rankingowych obok wiodących szkół wyższych zawodowych.

Uczelnia prowadzi studia licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne - 6 semestrów) oraz studia inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne - 7 semestrów). Ich celem jest przekazanie studentom konkretnych umiejętności umożliwiających prowadzenie własnej firmy lub osiągnięcie sukcesu na rynku pracy. Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający uzyskanie wykształcenia wyższego zawodowego (licencjat, inżynier).

Skok do góry [g]