Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

ul. Nieszawska 19, 61-022 Poznań
tel. 618711530, 618771082, fax. 618771133
wshig@wshig.poznan.pl, www.wshig.poznan.pl

Skok do góry [g]