Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

ul. Św. Marcin 59, 61-806 Poznań
tel. 61 663 62 64, fax. 61 663 62 52
info@wsjo.poznan.pl, www.wsjo.poznan.pl

Misją Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego jest kształcenie praktycznych umiejętności językowych i wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy, stwarzając tym samym możliwości odniesienia sukcesu.

Powołanie Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
W 2000 roku powstała pierwsza w Wielkopolsce niepaństwowa uczelnia filologiczna - Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu. Starania o uruchomienie tej uczelni podjęto jednak dużo wcześniej. Nim Szkoła uzyskała zgodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu powołujący ją założyciel musiał spełnić szereg rygorystycznych wymagań ustawowych. Starania te ukoronowane zostały 27 czerwca 2000 roku uzyskaniem wpisu do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych MENiS pod nr 40z. Od tego dnia zaczyna się historia Uczelni. W 2008 roku Uczelnia podjęła decyzję o nadaniu jej patrona, został nim wielki filolog Samuel Bogumił Linde.

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego jest obecnie największą niepaństwową uczelnią filologiczną w Polsce. Ponad 3500 osób studiuje tu na studiach licencjackich i magisterskich. Praktyczne zajęcia językowe wzbogacone są nauką o języku, kulturze i literaturze danego kraju. Znajomość języka obcego na poziomie filologicznym otwiera wiele możliwości. Nasi studenci wśród planów na przyszłość najczęściej wymieniają zatrudnienie w charakterze tłumacza języków obcych, pracę w mediach lub w branży turystycznej, staże i naukę za granicą, pracę w europejskich koncernach z siedzibą w Polsce lub w organizacjach międzynarodowych.

Skok do góry [g]