Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956 r. 213-215, 61-485 Poznań
tel. 61 832 11 79, fax. 61 832 11 79
kontakt@wspia.pl, www.wspia.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu jest uczelnią niepaństwową, która została wpisana do rejestru niepublicznych uczelni 16 września 2004 roku pod numerem 161. Na początku działalności uruchomiono dwa kierunki - Pedagogikę i Administrację. Wskutek dynamicznego tempa rozwoju dzisiaj uczelnia może poszczycić się 9-ma kierunkami kształcąc na studiach magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Popularność dzięki codziennej pracy dla studenta
Uczelnia cieszy się wyjątkową popularnością wśród młodzieży. Wysokie notowania są rezultatem zatrudnienia wybitnych nauczycieli akademickich, oraz specjalistów w zakresie zajęć praktycznych, indywidualnego podejścia do studenta, wdrożenia programu stypendialnego oraz wielu zajęć dodatkowych. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu zyskała też uznanie w gronie rzeczoznawców, uzyskując certyfikaty: "Najwyższa Jakość" (w 2005 i w 2007r.) oraz "Wiarygodna Szkoła" (w latach 2006 - 2009).

Nowoczesne rozwiązania dają więcej możliwości
Program nauczania realizowany jest przy wsparciu doskonałego wyposażenia:

Pracownie specjalistyczne:

 • anatomiczno-fizjologiczna
 • kosmetyczna
 • wizażu
 • masażu
 • kinezyterapii
 • biofizyki
 • biologii i mikrobiologii
 • biochemiczna

Pracownie komputerowe z nieograniczonym i bezpłatnym dostępem do Internetu

W toku nauczania uczelnia korzysta także z zewnętrznych obiektów sportowych:

 • 2 wielofunkcyjne sale sportowe
 • siłownia i sale do sportów walki
 • strzelnica sportowa
 • stadion lekkoatletyczny
 • pływalnia

Kariera
Na uczelni działa dynamicznie rozwijające się biuro karier, które dzięki współpracy z licznymi instytucjami z powodzeniem niesie pomoc studentom w zdobyciu pierwszych doświadczeń zawodowych.

Przez sport do sukcesów
Studenci WSPiA mogą doskonalić sprawność sportową w sekcjach, działających w ramach Klubu Uczelnianego AZS WSPiA. Nasi reprezentanci uczestnicząc w niezliczonych imprezach sportowych organizowanych przez WSPiA, oraz inne ośrodki w kraju i za granicą sięgają po najwyższe laury.

Jak nauczają inni - czyli studia za granicą
W celu międzynarodowej wymiany studentów uczelnia prowadzi intensywne prace nad wdrożeniem takich programów edukacyjnych jak: Socrates - Erazmus, Leonardo Da Vinci

Nie tylko w Poznaniu
W 2006 roku Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu uruchomiła Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, który jest jedną z ważniejszych instytucji edukacyjnych w tej okolicy. Już w pierwszym roku działalności, studia I stopnia na kierunku Administracja wybrało kilkuset studentów, co rokuje dynamiczny rozwój tej placówki na przyszłość.

Skok do góry [g]