Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Liebelta w Poznaniu

ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań
tel. 618674041, fax. 618672308
zsgpoznan@wp.pl, www.gastronomik.oswiata.org.pl/

Skok do góry [g]