Treści związane z frazą: kicz

Adobe Photoshop kanonem urody XXI wieku?

Ludzkość od zarania dziejów tworzyła swoje kanony piękna. Dotyczyło to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Coś, co kiedyś było uważane za ideał, po pewnym czasie stawało się nie do przyjęcia. Gusta kreowane były przez wiele czynników, takich jak środowisko, w którym się żyło, priorytety, którymi się kierowano oraz względami praktycznymi. Obecnie, w XXI wieku, jedną z najważniejszych ról odgrywają media i promowany przez nie wizerunek człowieka. Czy aby na pewno jest to droga, którą powinniśmy podążać?

Po prostu...kicz

„Kicz” to słowo słyszane nader często, w niemal każdym kontekście, zazwyczaj jednak w sensie pejoratywnym. Rzadko kiedy – zresztą jak przy użyciu innych słów – jego zastosowanie jest przemyślane. Bo co właściwie znaczy to słowo?

Skok do góry [g]